Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 181/14-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 181/14-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:1330Χ8 (Τεμ:2) πιθανή δαπάνη 208,32€
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 25/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear