Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 180/29-5-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 180/29-5-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ JUMPER DIESEL (FORD) ΚΩΔΙΚΟΣ:9808866680Τεμ:1

2. ΒΑΛΒΙΔΑ EGR JUMPER DIESEL (FORD ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ;1618ΗQΤεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 67/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear