Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 180/14-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 180/14-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ VW T5 ΚΩΔΙΚΟΣ ILKA:V00733 (Τεμ:6) πιθανή δαπάνη 263,38 €


2.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ ILKA:V00402(Τεμ:6) πιθανή δαπάνη 263,38 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 24/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear