Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 18/11-01-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 18/11-01-19

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης
(διεύθυνση: Μαβίλη 33 Πουρνάρι, Πυλαία Θεσσαλονίκης)
Τμηματική παράδοση για το 2019
3.400 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 5/2019
ΑΔΑ ΩΣΜΥΟΡ1Π-ΘΥΩ
ΑΔΑΜ 19PROC004361667 2019-01-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-02-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear