Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 18/11-01-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 18/11-01-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG SL-M2675F Τεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1819/2018
ΑΔΑ ΩΩΣΛΟΡ1Π-Π0Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear