ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 178/26-4-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 178/26-4-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΟΛΛΑΡΟ INTERCOOLER MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α 9065283782 ΤΕΜ:1
2. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΛΛΑΡΟ INTERCOOLER MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 0219976545 ΤΕΜ:10
3. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΛΛΑΡΟ INTERCOOLER MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 0219976545 ΤΕΜ:5
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3724/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear