Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 177/25-05-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 177/25-05-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6512006901) (Tεμ:2 )
2.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6512031382) (Tεμ:2 )
3.KΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:Α9065014482) (Tεμ:2 )
4.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:Α906501298264) (Tεμ:2 )
5.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:Α906832752364)
(Tεμ:2 )
6.ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6512031882) (Tεμ:2 )
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 64/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear