Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 176/13-5-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 176/13-5-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΣΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (λίτρα:150)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 28/2019
ΑΔΑ 6ΨΜΧΟΡ1Π-ΡΩ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear