Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 173/23-05-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 173/23-05-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Κρύσταλλο οπίσθιας-δεξιάς πόρτας ασθενοφόρου MERCEDES 313 (mod. 2014) με μεμβράνη τύπου αμμοβολής, για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ-2778 ασθενοφόρο όχημα.
(Tεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 61/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear