Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 171/09-05-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 171/09-05-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΩΛΗΝΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 5/16R2(Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 29/2019
ΑΔΑ ΩΜΛ2ΟΡ1Π-8ΟΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear