Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 17/11-01-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 17/11-01-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΟΛΛΗΣΗ 60/40(καλάι 60Sn/40pb , 1,5mm, 500gr. Προέλευση από Ε.Ε.)(Τεμ:2)
2. ΣΠΡΕΥ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ (για καθαρισμό επαφών ηλεκτρικών/0 (Τεμ:2)
3. ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΛΑΔΙ( για καθαρισμό μηχανικών επαφών) (Τεμ:2)
4. ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ(για την λιπανση οδεύεων)(Τεμ:1)
5. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ(2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm)12μ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2051/2018
ΑΔΑ ΩΗΘΣΟΡ1Π-ΗΤΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear