Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 161/8-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 161/8-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ FIAT DUCATO ΕΡΓ.ΚΩΔΙΚΟΣ:9402050090 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:6242128 (Τεμ:1) πιθανή δαπάνη 133,92 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 21/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear