Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 161/15-05-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 161/15-05-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DPF MERCEDES 313CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:6429050100) ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ (Τεμ:2)

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ DPF MERCEDES 313CDI (ΚΩΔΙΚΟΣ:0009058804) ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 54/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear