Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 160/15-05-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 160/15-05-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΑΣΜΑΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN JUMPER (EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ 2232ΝΟ):Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 48/2018
ΑΔΑ Ω24ΓΟΡ1Π-Π87
ΑΔΑΜ 18PROC003121541 2018-05-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear