Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 154/3-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 154/3-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:205202 (Σετ:3) πιθανή δαπάνη 675,07 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 20/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear