Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 152/10-05-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 152/10-05-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΛΑΜΠΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑΣ KAMΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ 9W/840 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ) CITROEN JUMPER ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 9W/840 (TΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ) (Τεμ:20)


2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΑΦΩΝ MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ESL225S-DC (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 50/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear