Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 150/25-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 150/25-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) PEUGEOT BOXER (mod. 2018) για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ-7513 ασθενοφόρο όχημα.(Τεμ:1) πιθανή δαπάνη 186 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 19/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear