Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 150/09-05-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 150/09-05-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΡΑΤΣΟ ΖΥΓΑΡΙΑΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Η5411317Ε Τεμ:14
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 49/2018
ΑΔΑ 6ΚΛΑΟΡ1Π-Ε22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear