Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 15/11-01-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 15/11-01-19

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Τομέας Έδεσσας
(διεύθυνση: Φιλίππου 37 - Έδεσσα)
Τμηματική παράδοση για το 2019
3.400 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2/2019
ΑΔΑ ΩΤ3ΗΟΡ1Π-1ΦΦ
ΑΔΑΜ 19PROC004361284 2019-01-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-02-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear