Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 149/24-4-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 149/24-4-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ FAG:62303-A-2RSR (Tεμ:10)πιθανή δαπάνη 151,28€
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 18/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear