Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 146/7-5-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 146/7-5-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. AD-BLUE ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΛΙΤΡΩΝ (λίτρα:400)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 47/2018
ΑΔΑ ΩΑΔΒΟΡ1Π-Η3Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear