Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 145/4-5-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 145/4-5-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ:9402050090 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 46/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear