Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 145/24-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 145/24-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Τεμ:2.400)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 14/2019
ΑΔΑ 7268ΟΡ1Π-ΑΡ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear