Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 143/3-05-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 143/3-05-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) CITROEN JUMPER (mod. 2010) για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ-8300 ασθενοφόρο όχημα. (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 45/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear