Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 143/24-4-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 143/24-4-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:1310575080 (Tεμ:4)πιθανή δαπάνη 27,78€
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 17/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear