Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 142/27-04-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 142/27-04-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) MERCEDES 313 (mod. 2014), για το υπ΄ αριθμ. ΚΗH-6731 ασθενοφόρο όχημα. (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 44/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear