Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 142/24-4-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 142/24-4-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΜΠΟΥΖΙ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ FIAT:9639814380 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NGK:6962 BKR6E (Τεμ:200)πιθανή δαπάνη 421,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 16/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear