Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 140/24-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 140/24-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:1317926080(Τεμ:10) πιθανή δαπάνη 781,20 €
2. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:1351064080(Τεμ:6) πιθανή δαπάνη 223,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 15/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear