Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 14/11-01-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 14/11-01-19

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέας Κατερίνης
(διεύθυνση: Νοσοκομείου 1 - Κατερίνη)
Τμηματική παράδοση για το 2019
Λίτρα: 3.400
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1/2019
ΑΔΑ 78Α9ΟΡ1Π-Ο08
ΑΔΑΜ 19PROC004361222 2019-01-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-02-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear