Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 139/24-04-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 139/24-04-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ (Τεμ:1)

2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 42/2018
ΑΔΑ Ω80ΓΟΡ1Π-9ΧΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear