Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 138/24-04-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 138/24-04-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΛΑΜΠΑ Η7 (ΑΠΌ ΟΙΚΟ 1ης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) Tεμ:100


2.ΛΑΜΠΑ ΨΕΙΡΑ 12V-5W (ΑΠΌ ΟΙΚΟ 1ης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) Τεμ:50
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 41/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear