Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 132/25-04-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 132/25-04-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Τηλεφωνικές συσκευές (μεταλλακτικές) alcatel 8039
Τεμ. 2
ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ALKATEL 4400
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 42/2018
ΑΔΑ Ω7Υ5ΟΡ1Π-7ΦΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear