Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 13/10-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 13/10-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Βαλβολινη τύπου SAE:75W-80 GL5 SYNTHETIC σε συσκευασία των 20 λίτρων,
140 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8/2019
ΑΔΑ 64ΥΚΟΡ1Π-Υ1Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear