Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 128/20-04-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 128/20-04-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Χαρτί Φωτ/κό Α3 80γρ 500 φύλλων Τεμ:60
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 38/2018
ΑΔΑ 67Γ4ΟΡ1Π-ΞΥΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear