Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 128/16-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 128/16-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ CITROEN JUMPER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH:0580313108 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear