Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 125/16-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 125/16-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Φις αερόσακου συνοδηγού Mercedes Α0405456628 (Τεμ:1)πιθανή δαπάνη 2,49 €
2.Φις αερόσακου συνοδηγού Mercedes Α0405456928(Τεμ:1)πιθανή δαπάνη 3,19 €
3.Ακροδέκτες φις αερόσακου συνοδηγού Mercedes: Α0215453626
(Τεμ:4)πιθανή δαπάνη 9,13 €
4.Ακροδέκτες φις αερόσακου συνοδηγού Mercedes Α0415452828
(Τεμ:4)πιθανή δαπάνη 11,36 €
5. Καλωδίωση αερόσακου συνοδηγού Mercedes A0005408605(Τεμ:1)πιθανή δαπάνη 44,52 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 11/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear