Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 124/18-04-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 124/18-04-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) MERCEDES 313 (mod. 2014), για το υπ΄ αριθμ. ΚΗI-5820 ασθενοφόρο όχημα.Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 34/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear