Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 123/16-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 123/16-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α9068205700.(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 09/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear