Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 122/16-4-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 122/16-4-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία επισκευής βλάβης ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων FIAT DUCATO των KHH-1939 και KΗΗ-2020 ασθενοφόρων οχημάτων.(Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8/2019
ΑΔΑ Ψ4ΛΨΟΡ1Π-4ΙΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear