Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 121/15-04-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 121/15-04-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 0039030- TFT Display Including PCB,ανταλλακτικό για την επισκευή παλμικού οξύμετρου τύπου VIAMED VM 2160 με S/N : 61100167 ( Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση)(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 31/2019
ΑΔΑ Ω8ΠΓΟΡ1Π-4Η5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear