Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 120/16-04-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 120/16-04-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΛΙΠΣ ΠΟΔΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VW T5 DIESEL Εργοστ.Κωδ:7Η0825959 Τεμ.40
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 31/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear