Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 116/16-04-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 116/16-04-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ροδάκια άξονες αυτόματου τροφοδότη roller registration (Τεμ:2)
2.ροδάκια άξονες αυτόματου τροφοδότη roller,paper read (Τεμ:1)
3. ροδάκια άξονες αυτόματου τροφοδότη roller,read,3(Τεμ:1)
4.ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ για εκτυπωτή CANNON IR-5055

Εργασία και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του εκτυπωτή CANNON IR-5055
συμβατά με εκτυπωτικό- φωτοτυπικό CANNON IR-5055
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 39/2018
ΑΔΑ ΩΨ3ΗΟΡ1Π-37Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear