Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 113/12-4-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 113/12-4-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ FIAT DUCATO ME ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:71785530 (Τεμ:2)πιθανή δαπάνη 967,20 €
2.ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:0801Ζ8 (Τεμ:1) πιθανή δαπάνη 353,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 5/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
ΑΔΑΜ 19PROC004786952 2019-04-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear