Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 112/12-04-19 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 112/12-04-19 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:735480887(Τεμ:2)πιθανή δαπάνη 198,40 €
2. ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΡΤΕΡ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:10263450 (Τεμ:50) πιθανή δαπάνη 100,44 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear