Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 111/11-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 111/11-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ CITROEN JUMPER ΕΡΓ. ΚΩΔΙΚΟΣ:205202 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ VALEO:826249 (Tεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 3/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear