Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 11/10-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 11/10-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υδατικό διάλυμα ουρίας (ADBLUE) που θα ικανοποιεί το πρότυπο ISO:22241 σε συσκευασία των 10 λίτρων,
1.000 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 7/2019
ΑΔΑ Ψ2Ο2ΟΡ1Π-ΑΙΑ
ΑΔΑΜ 19PROC004619038 2019-03-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear