Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 104/10-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 104/10-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ)CITROEN JUMPER(mod 2010)για το υπ αριθμ ΚΗΙ-6250 ασθενοφόρο όχημα (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear