Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 103/10-04-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 103/10-04-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Λιπαντικό αποσκωρίασης εξαρτημάτων σε δοχείο των 25 Λίτρων (υγρό για τους πάγκους πλύσης εξαρτημάτων)(Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 01/2019
ΑΔΑ ΩΗΜΘΟΡ1Π-ΗΔΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear