Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 101/2-4-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 101/2-4-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ CITROEN JUMPER EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:218250 (Τεμ:2)
2.ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΑΝΩ) CITROEN JUMPER EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:218248 Τεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 17/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear