Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 100/2-4-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 100/2-4-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΛΙΠΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΠΩ FIAT DUCATO Εργοστ.Κωδ:7622907 (Τεμ:20)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 16/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear